search

1.11.2019

Pātia pāruru‘ia, ei arai i te HPV (Human Papillomavirus)

E vairakau vekesini no te tauturu i te arai kia kore e tupu te maki pu‘aroto ta te maki piri o te HPV e akatupu ana

E au tuatua akakitekite, ki te au tamariki māpu, e to rātou kōpu tangata, e te ānau

Na te pātia‘anga pāruru ki te papiromavaearesi (human papillomavirus - HPV) e tauturu i te arai i tetai vaearesi (virus) te aka akatupu i te au tu maki pu‘aroto tuketuke, te ka arapaki i te tanetini e te vainetini.

Ka firi ua te vekesini HPV ki te katoatoa uki mataiti 9 ki te 26.

View PDF  View online

HPV 11.19

Logo CognitionEducation Logo HealthPromotionAgencyLogo MoH

FOR NOTIFICATIONS OR QUERIES, CALL US ON 09 623 4600
MENU menu-arrow
Resources